Trader-Viet

Phân tích Ethereum ngày 22/01 - Cẩn thận kẻo có bất ngờ

Giá xuống
COINBASE:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Kèo bán #ethereum hôm thứ 6 của chúng ta cũng đã trúng đỉnh.

Cũng như #bitcoin , eth đang có dấu hiệu tích lũy "lạ" trong hôm nay, kết hợp giữa nến nhỏ và volume giao dịch cao bất thường. Có thể cũng sẽ có bùng nổ cho Ethereum . Tôi cũng nghiêng về giảm cho #eth hôm nay khi giá vẫn đang nằm dưới ppz quan trọng án ngữ ngay trên đầu

➡️ 𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗢𝗣 𝟭 𝗧𝗔̂𝗠 𝗟𝗬́ 𝗩𝗔̀ 𝗞𝗬̉ 𝗟𝗨𝗔̣̂𝗧 𝗧𝗥𝗢𝗡𝗚 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚: https://bit.ly/trading-in-the-zone-6
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗩𝗶𝗲𝘁: https://traderviet.com
Youtube: http://bit.ly/yttdv
Facebook Group: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.