BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Cập nhật ETH/USD ngắn hạn