Suka1708

ETHUSD SCALPING BUY NOW

Giá lên
Suka1708 Cập nhật   
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Eth sau nhiều ngày đong đưa đỏng đảnh.
Đã đủ xác nhận.
Buy Now
Stoploss hộp đỏ - TP hộp xanh.
Bình luận:
Anh chị đang ETH chờ entry mới nhé. Giá này hiện tại mình cắt hoà lỗ phí.
Bình luận:
Mình sẽ bắt ở khu vực 17x.
Bình luận:
Well done 187 188 😂
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.