Leadership

ETHUSD | Vai - Đầu - Vai ?

Giá lên
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Ethereum đồng tiền điện tử có vốn hóa lớn thứ hai đang di chuyển sideway với biên độ khá ngắn. Trader nắm giữ trạng thái short cần chú ý tới đường hỗ trợ quanh mức $ 210,00.
Nếu mô hình Vai - Đầu - Vai được xác nhận, mục tiêu theo theo sẽ là $ 200.00 và $ 183,00.
Bình luận: ETH đang xuống, về mức giá 216, sẽ còn rơi tiếp..