VuDangg

[Chart 1H] ETH trong ngắn hạn

Giá lên
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Sóng 1 với 5 sóng nhỏ trong kênh Xu hướng.
Sóng 2 điều chỉnh (mô hình tam giác) với 3 sóng nhỏ A-B-C.
Sóng 3 xu hướng vẫn tiếp tục, xuất hiện đột biến Khối lượng tăng (Hiện tại giá đang bắt đầu bước vào sóng 5 nhỏ).

p/s: Sóng 1 lớn với 5 sóng nhỏ vì vậy Sóng 3 lớn có thể chạy 5 hoặc 9 sóng nhỏ bên trong nó.