VuKhoi

LONG ETH/USDT

Giá lên
BITSTAMP:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Trên khung giờ H12, ETH/USDT đang có 1 xu hướng tăng khá mạnh và hiện tại đang test lại EMA20, Fibo 0.5 và kháng cự 600$, vì vậy ta có thể buy tại điểm này.
Entry: 600-630
SL: 560
TP: 900-1000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.