TradingView

Tạo Đường thẳng bằng phím tắt

Đào tạo
BITSTAMP:ETHUSD   Ethereum
Tạo đường trên biểu đồ là một trong những phương pháp lập biểu đồ cơ bản nhất khi thực hiện phân tích kỹ thuật. Có thể tạo ra những thứ này một cách hiệu quả và nhanh chóng là một kỹ năng rất hữu ích cần phải có.

Tất cả các đường ngang, dọc và chéo đều có thể được tìm thấy trên bảng vẽ ở bên trái biểu đồ trong nhóm “Công cụ Đường xu hướng”. Những công cụ này có thể được thêm vào bằng cách chọn chúng từ nhóm và sau đó đặt chúng trên biểu đồ.

Tuy nhiên, một phương pháp hiệu quả hơn để tạo các dòng này là sử dụng các chức năng phím tắt:

Phím tắt Đường ngang:
- Alt+H (PC), hoặc Option+H (MAC)

Phím tắt đường dọc
- Alt+V (PC), hoặc Option+V (MAC)

Phím tắt đường chéo:
- Alt+C (PC), hoặc Option+C (MAC)

Trở nên hiệu quả hơn trong khả năng vẽ các đường trên biểu đồ của bạn sẽ cho phép xác định nhanh hơn các khu vực hỗ trợ / kháng cự và thời gian trên biểu đồ của bạn.

Hãy nhớ truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các công cụ này!

Thông tin thêm về công cụ Đường ngang:
vn.tradingview.com/s...124-horizontal-line/

Thông tin thêm về công cụ Đường dọc:
vn.tradingview.com/s...18093-vertical-line/
Thông tin thêm về công cụ Đường chéo:
vn.tradingview.com/s...s-line-drawing-tool/

Get $15 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.