WyckoffianVietnam

ETH - Sau khi test kênh trên, thường sẽ chạm kênh dưới

Giá xuống
COINBASE:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
ETH sau khi tạm vượt ra ngoài Trading Range trong vài nến đã quay ngược trở lại trading range, xác nhận cú Up thrust. Theo lý thuyết, giá sẽ xuống test lại kênh dưới và có khả năng tạo thành 1 cú SOW.