LinhNami

$751 sẽ là mức cản tiếp theo của ETH

Giá lên
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Mô hình Triple Top => Giá giảm quanh mức $689
Tại mức này, sóng Elliott giảm kết thúc và giá ETH bắt đầu vào sóng Elliott và bật mạnh từ mức $689
Mức cản tiếp theo là $736, $751 và $769

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.