UnknownUnicorn23499361

Sóng Elliott của ETH khung 15 phút

BITSTAMP:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Ether ( ETHUSD ) có thể đang hoàn thành sóng (v) trong sóng c của dạng điều chỉnh Elongated Flat (một dạng mở rộng)
Điểm kết thúc của sóng c thường nằm trong khoảng bằng 2 tới 3 lần sóng a
Sóng (v) có thể thấp hơn (iii) (trường hợp Trunction hoặc Wave 5 Failed theo Elliott )

***
Chú ý cấp độ sóng và khung thời gian.
Idea chỉ dành cho mục tiêu học hỏi, không phải lời khuyên đầu tư.
Bình luận: * iv và v chưa hoàn thành
Bình luận: UPDATE
iv có thể đã hoàn thành
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.