ngocphat109

Nhiều khả năng test về 500 - rồi down 360 ++++

Giá xuống
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Nhiều khả năng test về 500 - rồi down 360 ++++
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.