LeTrongHoaiNam

Nhận định xu hướng ETHUSD 48 giờ tới: Giảm

Giá xuống
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
ETH đang bước sang sóng C của sóng ABC
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.