COINBASE:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
ETH sẽ con tiếp tục giảm về vùng càn 2000. Chúng ta có thể chờ mua tại vùng 2000 khi giá đã giảm tới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.