I_Cant_Trade

Eth July 19 Price Action

Đào tạo
I_Cant_Trade Cập nhật   
BITSTAMP:ETHUSD   Ethereum
Toàn bộ phân tích về EthUsd theo Price Acion sẽ được đưa vào đây

Xu hướng giảm được hình thành dựa vào một chuỗi các SH thấp hơn và SL thấp hơn

Việc Eth từ chối vùng giá (2), đã hình thành nên SH mới nhất, và thấp hơn SH trước

Eth từ chối vùng (2), kì vọng của Tú là Eth sẽ tiến tới vùng (3)

Hơn nữa, Eth hiện đang tiến tới target (0.618) của Bearish Gartley Harmonic Pattern, sau khi xuống đây, sẽ tiếp tục quan sát Price Action để xem xét khả nâng tiến tới vùng (3)


Mọi ý tưởng sẽ được cập nhật nhanh nhất qua telegram.
Bình luận:

Eth sẽ bị bán tháo nặng khi vòng tròn xanh dương bị phá vỡ
Bình luận:

Vâng, Eth đã bật lên từ vùng fib 0.618 như lời cảnh báo trong 2 ngày trước

Điên rồ

Xét về ý tưởng, target cho harmonic này đã xong

Tuy nhiên, đường AC rất quan trọng, nếu vượt qua AC, big drop sẽ diễn ra
Bình luận:
D1: Complex pullback
H4: Bearish
H1: Bearish
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.