Suka1708

ETHUSD BITMEX SCALPING - 30M

Giá xuống
BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Short ngắn stoploss 3$ (X5, x10)
Chấp nhận được rủi ro thì làm tí nhé.

Khung lớn Suka sẽ quan sát thêm.
Bình luận: Đã khớp 30% ở 212.55 anh chị có thể dời dần stoploss và bảo toàn vốn tối đa.
Lệnh này thành free trade.
Bình luận: Khớp tiếp 30% ở 210.20
Anh chị có thể dời stoploss 40% về 215.
Lệnh này từ win đến win.
Chúc mừng anh chị!
Bình luận: Tiếp tục khớp 208.x
Bình luận: Khớp 208.15
Bình luận: Khớp tiếp 205.45.
Lệnh này win đến win toàn bộ.
Chúc mừng anh chị!