Suka1708

ETHUSD BITMEX SCALPING - 30M

Giá xuống
Suka1708 Cập nhật   
BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Short ngắn stoploss 3$ (X5, x10)
Chấp nhận được rủi ro thì làm tí nhé.

Khung lớn Suka sẽ quan sát thêm.
Bình luận:
Đã khớp 30% ở 212.55 anh chị có thể dời dần stoploss và bảo toàn vốn tối đa.
Lệnh này thành free trade.
Bình luận:
Khớp tiếp 30% ở 210.20
Anh chị có thể dời stoploss 40% về 215.
Lệnh này từ win đến win.
Chúc mừng anh chị!
Bình luận:
Tiếp tục khớp 208.x
Bình luận:
Khớp 208.15
Bình luận:
Khớp tiếp 205.45.
Lệnh này win đến win toàn bộ.
Chúc mừng anh chị!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.