dinhchien

ETHUSDT - Mục tiêu kế tiếp 4.000USD

Giá lên
INDEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
TRÊN CHART:
* Tín hiệu Elliot targets xuất hiện 3 mục tiêu.
(1) Khung ngày: Lower High (xu hướng giảm) bị phá vỡ, chưa kiểm tra lại >>> chờ Mua ở đây.
(2) Khung 4 giờ (H4): Lower High (xu hướng giảm) bị phá vỡ >>> Dừng lỗ phía dưới.
Nếu (1) (2) đều sai chấp nhận thua.
DƯỚI CHART:
* Chỉ báo Volume: khối lượng tăng theo xu hướng trên Chart >>> TĂNG TIẾP!!!
------------------
- Nếu không có thời gian theo dõi đặt Buy Limit.
- Theo dõi được thì chờ Sideway khi giá kiểm tra lại điểm bị phá vỡ Lower High (Daily & H4).

Daily:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.