hungdhtm90

ETH liệu có hồi phục

BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Sau một thời gian dài giảm mạnh
Đây là lúc ETH có thể hồi phục

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.