congminh222

ETHUSD Tiếp tục bán thêm nếu giá có thể tạo tín hiệu đẹp

Giá xuống
COINBASE:ETHUSD   Ethereum
Lệnh bán hôm qua mình gần TP mất rồi... do qua mình up kèo BTC rồi nên không up thêm ETH nữa, ai thích bán ETH thì có thể tham khảo thêm lệnh này, ETH đi chuẩn hơn BTC nhiều nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.