lelamceo

ETH test thành công hỗ trợ vùng 2900$

Giá lên
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Đúng như dự đoán của LamStock 2 ngày trước thì ETH đã quay về lấp Gap và test lại hỗ trợ vùng 2900$, theo quan điểm cá nhân của LamStock thì ETH sẽ đi lên từ đây, trường hợp thị trường xấu và ETH có vài cây H4 Đóng nến dưới vùng hỗ trợ này thì xu hướng tăng khả năng sẽ không tiếp diễn, Chúc mọi người giao dịch thành công !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.