dinhchien

ETHUSDT - PP 3 màn hình, Price action & Eliot 6-8

Giá lên
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Màn hình 1 khung Ngày: Tăng.
Màn hinh 2 khung 4 giờ: Giảm về quá Bán (Stochastis) tăng.
Màn hình 3 khung 1 giờ: Xuất hiện tín hiệu tăng mạnh từ chỉ báo Elliot targets, chờ về vùng giá hợp lý để vào lệnh


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.