VuKhoi

Long ETHUSDT

Giá lên
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Giá phá mô hình tam giác.
Entry: 700-710
TP: 800
SL: 650
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.