JaneDoan

ETHUSDT Daily có thể mua nắm giữ dài hạn

Giá lên
BITTREX:ETHUSDT   Ethereum / Tether
Mục tiêu tại 360-410
Cắt lỗ nếu giá về 280-284
Bình luận: Nice Profit and Keep going
Chốt một phần lợi nhuận. Đợi tín hiệu giá về 26x-280
Bình luận: Mua đi chờ chi
Bình luận: Mức hồi Fibo 0.38 là mức khá lý tưởng để theo dõi bưới giá tiếp theo.