khoahuynh

05-07-2021: phân tích ETHUSDT

BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
80 lượt xem
0
ETHUSDT trên đồ thị H4 đã phá gãy vùng supply để xác thực nên vùng Demand zone . Canh buy ngay vùng demand này hợp lưu cùng với đường trend tăng.