tamfx24

Phân tích ETH/USDT Trung hạn

Giá lên
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Giá test lại trendline và nằm hoàn toàn trên 2 đường EMA đã thể hiện rõ xu hướng lên trong thời gian ngắn.
Giá đã phá hoàn toàn cản tâm lý 710, vì thế chúng ta có 2 phương án để vào lệnh.
1. Chờ test lại cản 710, cản này vững thì đặt lệnh mua tại đây
2. Mua ngay tại giá 720-730
=> Cắt lỗ tuyệt đối tại 687,
=> Chốt lời: Target 1: 772 - Target 2: 838
**/ Lưu ý: Quản lý vốn tốt để tồn tại trên thị trường, tất cả chỉ là xác suất nên đừng cho tất cả cá vào 1 giỏ.