tamfx24

Phân tích ETH/USDT Trung hạn

Giá lên
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Giá test lại trendline và nằm hoàn toàn trên 2 đường EMA đã thể hiện rõ xu hướng lên trong thời gian ngắn.
Giá đã phá hoàn toàn cản tâm lý 710, vì thế chúng ta có 2 phương án để vào lệnh.
1. Chờ test lại cản 710, cản này vững thì đặt lệnh mua tại đây
2. Mua ngay tại giá 720-730
=> Cắt lỗ tuyệt đối tại 687,
=> Chốt lời: Target 1: 772 - Target 2: 838
**/ Lưu ý: Quản lý vốn tốt để tồn tại trên thị trường, tất cả chỉ là xác suất nên đừng cho tất cả cá vào 1 giỏ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.