lockim

phân tích ETH theo EWP

POLONIEX:ETHUSDT   Ethereum / Tether USD
30 lượt xem
0
Dự đoán, giá ETH trong thời gian tới
- Giá đang đi là sóng b thuộc sóng 4. Sau đó, giá đi lên theo sóng c của sóng 4
- Cuối cùng là xuống sóng 5, kết thúc quá trình điều chỉnh

Bình luận