hien tai phe gấu vẫn đang ap đảo , tuy nhiên se đột ngột xuất hiên nhung chu bò húc , huc lên để làm ấm tt ,kêu gọi cho nhung chu lơn ham ăn quay trở lại

Ý tưởng liên quan