muabantienkithuatso

eth trong tư thế hô trợ

BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
eth đang trong vùng hỗ trợ 140 142
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.