Nvn-1992

ETH có thể đi theo 1 trong 2 kịch bản này

BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
1 là theo trend tăng nhỏ đi lên nhưng sẽ gặp khó khăn ở ngưỡng 2k
2 là điều chỉnh giảm chạm vùng 1870 rồi bật tăng theo tred lớn hơn bên dưới

Bình luận