Phamdong1969

ETH dấu hiệu điêu chỉnh giảm đã rõ

Giá xuống
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
ETH /USDT giá đã phá trend tăng xuống dưới cụ thể là đã có cây nến 4h đóng dưới đường trend. ( chờ có thêm một cây đóng dưới dải giữa của Bolinger nữa thì tín hiệu càng rõ hơn ).
Cả MACD và RSI trên đồ thị 4h đều cho tín hiệu xuống.
Mức hỗ trợ gần nhất là 203$ vừa là mức fibo 0.38% vừa là biên trên của dải mây Ichimuku
Mức thứ hai nằm ở khu vực 0.618% của fibo thoái lui tại 194$
Mức xa hơn và rất khó phá vỡ xuống dưới là 185$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.