Sinvestvn

ETH sẽ giảm về 190.

Giá xuống
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
ETH sẽ có nhịp giảm về tối thiểu vùng đáy 190, có thể về đến 170.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.