38 lượt xem
0
gia phá kl tăng h1 xh sẽ tesst về kl tăng h4. set kèo sl ngắn như plan
ý kiến cá nhân miễn trừ trách nhiệm