URIFX

@ETHUSDT #EOW

Giá lên
URIFX Cập nhật   
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Đây là bài đầu tiên trở lại market và tham gia thị trường Coin sôi động này. Chưa biết PTKT có thể forecast được thị trường Coin hay không nhưng cũng sẽ cố gắng cập nhật vào topic này để chia sẻ kịnh nghiệm với anh em Traders.

Về cặp ETHUSDT, price đang phát triển ở wave 5 trong channel up. Nếu price phát triển theo hướng side way, có thể tạo nên mô hình Flat 3-3-5 trước khi vượt lên. Nên chốt lời ngắn hạn (như hình) vì sẽ có một giảm ngày sau đó. Đợt giảm này sẽ cập nhật sau khi giá hình thành structure của nó.
Bình luận:
Nếu giá breakout lên cùng correction, chờ buy đợt tiếp nếu chưa join market.
Bình luận:
Chờ Correction hình thành sẽ vào lệnh buy. Stop ngay dưới B hoặc an toàn ở C

Bình luận:
Tăng như mong đợi. Happy Trading

Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Bình luận:
Rớt như mong đợi :)

Bình luận:
Tiếp tục theo dõi structure của wave đi xuống. Hiện tại chưa nói được giá còn xuống nữa hay lên tiếp. Tiếp tục theo dõi....

Bình luận:
Rớt như dự kiến
Bình luận:
Chưa xác định được tăng hay giảm. Không vào lệnh nhé
Bình luận:
Chờ mua
Bình luận:
Canh mua ETH
Bình luận:
Mua bây giờ nhớ cắt lời.
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.