MichaelDuc

ETH retest 13K->14K | Xu hướng giảm.

Giá xuống
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
ETH sau khi phá vỡ mẫu hình Tam giác thì đang test lại các mức giá quanh 13K và 14K. Giá sẽ vẫn nằm trong xu hướng giảm chính.
Mục tiêu tương lai cho giá của ETH sẽ tiếp tục tìm về các mức giá thấp hơn ở dưới đó là: 800$, 500$ và tồi tệ hơn là 350$.
Hãy kiên nhẫn chờ đợi mua tại các vị thế dưới 800$ nếu bạn muốn xác định đầu tư lâu dài cho ETH. Còn thời điểm hiện tại vẫn chưa phải lúc để mua Hold lâu dài.
Chờ đợi!
Tham khảo quan điểm ca nhân của tôi. Đây không phải là lời khuyên đầu tư! Xin lưu ý!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.