dautukyluat

Tâm lý giao dịch

Đào tạo
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Tâm lý giao dịch trong mua bán sản phẩm tài chính. Khi chúng ta kỳ vọng chiến thắng thì luôn có những tâm lý trong đầu xuất hiện cản trở hành động đó lại. Các bạn cần nhận ra và luyện tập khắc phục thì lâu dần sẽ có lợi nhuận đều đặn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.