GameonVentures

ETH - Chiến lược giao dịch ngắn hạn - Mục tiêu lợi nhuận 50%

Giá lên
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
i. Kiểm tra từ 276 - 282 $
(Nếu PO, huỷ hết lệnh giao dịch)

ii. BO với giá 288 đô la đến 310 - 314 đô la và kiểm lại khu vực BO
EP: 288,55 đô la
TP: 350 đô la
TG: 410 - 414 đô la

iii. Đảo chiều

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.