canhlinh

ETH có thể hồi về 190$

Giá lên
canhlinh Pro Cập nhật   
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
ETH đang di duyển trong tam giác. Phá ra có thể bay lên 190$. Anh chị cân nhắc.
Bình luận:
Cản hiện tại khá cứng. Chưa chắc đã thông xe được

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.