canhlinh

ETH có thể hồi về 190$

Giá lên
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
ETH đang di duyển trong tam giác. Phá ra có thể bay lên 190$. Anh chị cân nhắc.
Bình luận: Cản hiện tại khá cứng. Chưa chắc đã thông xe được