Phamdong1969

ETHUSDT 4h Cơ hội tăng giá tuy mong manh nhưng vẫn còn.

BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
ETH trên đồ thị 4h đã phá trend tăng giá lần thứ nhất và đang tạo vùng tích lũy tại khu vực trên 130$.
Trong khoảng 2 - 3 ngày tới nếu giá trụ vững trên vùng này hoặc test về 126$ rồi rút chân lên thì cơ hội tăng giá vẫn còn.
Nếu có cây nến 4h đóng dưới 126$ thì mức hỗ trợ tiếp theo là 113$ và 106$
Ngày 31/12 khối lượng giao dịch giảm 20% so với ngày 29/12 và giảm 10% so với ngày 30/12 là một trong những dấu hiệu không tốt.
Tuy nhiên ETH được hỗ trợ bởi thông tin Harkfor vào ngày 16/1/2019 và những ngày gần đây có một lượng lớn ETH được rút từ sàn về ví cá nhân. Làm giảm áp lực bán khi thị trường điều chỉnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.