btt93

Phân tích ETH 14/05/2020, Mô hình sóng chart daily ?

BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Với sự tăng giá đợt vừa rồi ETH đã có một cú tăng giá nhẹ, hình thành nên đáy sóng (4) tuy nhiên để xác nhận cho con sóng này giá phải phá qua vùng 210 -> 220 fibo 0.618 để xác nhận cho đáy sóng (4)
+DAILY
- Giá đang được hỗ trợ bởi MA50 đường kháng cự củ nay trở thành đường hỗ trợ mới
- RSI: có dấu hiệu cho thấy giá tiếp tục xu hướng
Thân nến đang hình thành cho thấy sự tăng giá đang có lợi cho phe bò, với volume không có dấu hiệu bất thường
-> Khả năng giá vượi đỉnh củ tiến tới vùng giá 250
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.