vanhuynam2018

Cơ hội mua vào ETH để ăn tết anh em ơi

Giá lên
BITTREX:ETHUSDT   Ethereum / Tether
Ethereum đang bắt đầu hình thành kênh giá tăng. Giá đang được hỗ trợ bởi vùng cầu, cũng như được hỗ trợ của vùng FIBO 50 và 61.8, nếu hôm nay kết thúc bằng một cây pinbar thì có thể dự đoán hình thành đáy và bắt đầu cho sóng elliott số 3.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.