JamesCrypto68

Short từ 175-170 USD

Giá xuống
JamesCrypto68 Pro Cập nhật   
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Sau khi thất bại phá NKC 180, ETH đang test lại NHT 160-150. Khả năng sẽ có một sóng hồi lên 170-175, sau đó giảm tiếp xuống 125-130
- Short tại 175-170 usd
- Cutloss: 177 usd
- Buy-back: 130-125 usd
---
***Phân tích chỉ mang tinh chất tham khảo, không khuyến nghị mua bán. James Crypto***
Đóng lệnh: dừng lỗ:
ETH Break-out theo BTC. Phá Dowtrend. Giá có thể lần nữa test lại NHT 177-180.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.