URIFX

@ETHUSDT #Vùng Fibo50% => Cắt lời

POLONIEX:ETHUSDT   Ethereum / Tether USD
ETH có thể gặp khó khăn để vượt qua vùng giá POC (point of control) . Nên chốt lời và chờ phản ứng của thị trường như thế nào.
Bình luận: