Sinvestvn

ETH sẽ giảm về vùng 230.

Giá xuống
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
ETH vừa phá xuống kênh giá tăng.
Mục tiêu tối thiểu sẽ là vùng 230 và có thể xuống đến vùng 220.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.