nhucanhxd

ETH_Giảm nhẹ về sóng 2 để tạo đà cho sóng 3 Eliot

Giá xuống
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Theo lý thuyết sóng Eliot thì chúng ta đang trong giai đoạn giữa của sóng 2 và sẽ giảm về khu vực giá 150-180 vào cuối tháng 7. Sau đó sẽ là 1 thị trường bò sôi nổi của sóng 3 và đỉnh điểm là mức giá 700-750$ => chuẩn bị tinh thần mua bò thôi về chăn thôi ae
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.