xep31909

ETH luyện tập ngày 30/9

BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
19 lượt xem
0
ETH luyện tập ngày 30/9

Công cụ: PpSignal + Ichi + Volume Profile
Khung trade: 1h