Zen110

mẫu hình inverted cup and handle

Giá xuống
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
#ETH khung H4 xuất hiện mẫu hình inverted cup and handle như trong sách giáo khoa
và chúng ta cần chờ đợi cho 1 cú phá vỡ đường xu hướng
Hiện tại giá vẫn trong khu vực hỗ trợ , chưa có dấu hiệu sập , khi và chỉ khi đường xu hướng này bị phá vỡ thì khả năng đảo chiều mới thực sự xảy ra

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.