Phamdong1969

ETH 4h Dấu hiệu điều chỉnh giảm nhưng lực bán yếu.

Giá xuống
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Trên đồ thị 4h ETH có dấu hiệu điều chỉnh giảm nhưng lực bán là yếu .
Mức hỗ trợ tốt của ETH nằm ở vùng 92 - 95$. Nếu không trụ được ở vùng này thì test lại vùng 81$
Với việc gom ETH số lương lớn mấy ngày nay, thì chúng tôi hy vọng không có đợt sụp giảm quá mạnh, mà sẽ sớm tăng trở lại.