Trader-Pro-48

ETH hồi ở H4

Giá lên
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
mục tiêu ở vùng giá 270 - 267 chốt ở 286-289
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.