BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Đi C nhanh hơn BTC do có tin bơm
Trước mắt vẫn chờ mô hình tới sau C (Nếu bắt bắt tại support sẽ dễ hơn đánh ngược xu hướng nhé)