Tiếp tục trade theo biểu đồ của mình. Đúng từng centimet