Trader-Pro-48

ETH h4 điều chỉnh

Giá xuống
Trader-Pro-48 Cập nhật   
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
giá điều chỉnh về mức 213- 214 sau đó quay lên test kháng cự 220. trước khi xuống tiếp. có thể canh để trade. xu hướng dài hạn vẫn xuống. mọi người lưu ý
Giao dịch đang hoạt động:
ETH sau 1 quá trình điều chỉnh đã xảy ra 1 đợt bán tháo qua mức hỗ trợ mạnh 213-214 về vùng 205. nhưng đã phục hồi ngày sau đó, dự trong 1-2 ngày nữa giá sẽ quay về test mức 230-235. Và mục tiều dài hạn hơn ở mức 247-251
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.